Dịch vụ ảnh

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN QUỐC GIA LẦN THỨ 6 VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BỀN VỮNG TỔ CHỨC TẠI TP ĐÀ NẴNG ( BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG - BỘ CÔNG THƯỜNG ĐỒNG TỔ CHỨC). www.phuthanhdanang.com.vn vinh dự được phục vụ QUAY PHIM, CHỤP ẢNH HỘI NGHỊ này.

Chụp Ảnh, Quay Phim Đà Nẵng, Hội An, Quay Phim Hội An, Chụp Ảnh Hội An, Chụp Ảnh Đà Nẵng, Quay Phim Đà Nẵng, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, SỰ KIỆN.

Các Tin Khác:

Quảng cáo